Σας ενημερώνουμε για την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στην Κύπρο για το Cyprus International Archery Cup “APHRODITE 2014”.

Αποστολή στην Κύπρο_Cyrus Internatinal Archery Cup “Aphrodite 2014”