Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα του αγώνα Α’ & Β” κατηγορίας Α.Χ. και Αναπτυξιακού Α-Γ/ ΝΑ-ΝΓ/ Ε-Ν Ολυμπιακού και Σύνθετου Τόξου που έγινε στην Κομοτηνή στις 24 Αυγούστου 2014.

Αποτελέσματα αγώνα Κομοτηνής, 24-08-14