Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Τ.,

που πραγματοποιήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου 2013,

τα εκλεγμένα μέλη, συνήλθανα σε πρώτη συνεδρίαση και συγκρότησαν

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. με την ακόλουθη κατανομή :

Πρόεδρος Δ.Σ. : Συναδινός Πέτρος

Α΄Αντιπρόεδρος : Παπαδοπούλου Έβελυν

Β΄Αντιπρόεδρος : Ράπτης Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας : Κυριλλοπούλου Μαρία

Ταμίας : Δρακιώτης Γεώργιος

Γενικός Έφορος : Τσάκωνας Ευάγγελος

Ειδικός Γραμματέας : Σκουρόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικός Ταμίας : Τσάκωνας Ευάγγελος

Αναπληρωματικός Έφορος : Μωραίτης Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ. : Βεζυρογιάννη Σμαρώ

Μέλος Δ.Σ. : Παρασκευόπουλος Παναγιώτης