Σας ενημερώνουμε για τους Εκπροσώπους Σωματείων της ΕΦΟΤ για την Τακτική Συνέλευση στις 25 Οκτωβρίου 2014.

Εκπρόσωποι Γ.Σ. 25.10.2014