Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Κηφισίας 27Α – 11523 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2106400109 & 210 6400186   Fax  210 6400347
e-mail :  info@archery.org.gr