Προκήρυξη αγώνα Α και Β αγωνιστικής κατηγορίας και Αναπτυξιακός Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου στην Κομοτηνή την Κυριακή 24/08/14.
Προκηρυξη_24_08_14