Σας ενημερώνουμε για τον προϋπολογισμό του 2015 και τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

Διαβιβαστικό

Τροποποιήσεις Καταστατικού

Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού 2015 ΕΦΟΤ

Επικεφαλίδα Προϋπολογισμού ΕΦΟΤ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ_ΓΓΑ

Προϋπολογισμός 2015 ΕΦΟΤ