Σας ενημερώνουμε για το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής και τις συμμετοχές αθλητών στο Κύπελλο Ελλάδος ΑΧ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, 20 & 21/9/14.

Συμμετοχές Κυπέλλου Ελλάδος 20&21/9/14

Αθλητές ανά στόχο

Ωρολόγιο πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη 20-21/9/14