Συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ο πίνακας των εκπροσώπων των σωματείων

με δικαίωμα ψήφου ( αλφαβητικά ) για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Τ.,

που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τύπου ” Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ” 

του Sports Hall του Ο.Α.Κ.Α., το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013.