Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στα γραφεία της ΕΦΟΤ, κάποια σωματεία δεν έλαβαν την προκήρυξη του αγώνα Α.Χ. Α’, Β’ κατ. και Αναπτυξιακού, Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου, που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12/07/14.

Για το λόγο αυτό και μετά από συνεννόηση με τον διοργανωτή, η λήξη των δηλώσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 10/07/14 και ώρα 14.00.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Γραμματεία ΕΦΟΤ