Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα του Διαμερισματικού Αγώνα Κ.Χ. Β’ κατηγορίας (ΟΑΚΑ 15/02/14), που κοινοποιήθηκαν μόλις τώρα στην ΕΦΟΤ από τα 3 σωματεία που συνδιοργάνωσαν τον αγώνα.