Ε.Φ.Ο.Τ.
 
Λεωφ. Κηφισίας 27A
11523 Αθήναι
τηλ.   : 2106400186 begin_of_the_skype_highlighting              2106400186      end_of_the_skype_highlighting & 2106400658 begin_of_the_skype_highlighting              2106400658      end_of_the_skype_highlighting
φαξ   : 2106400347
email   : info@archery.org.gr