Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

                                                                    Αρ.πρωτ.: 24255

            Προς                   Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ                                                     

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ18μ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / 

ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Ο.Α.Κ.Α, Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

 

 

 

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας, προκηρύσσει αγώνα

Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας κλειστού χώρου ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 2Χ18μ. Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Sports Hall του Ο.Α.Κ.Α, την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011.

 

Γενικές Διατάξεις :

1.      Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων.

2.      Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι ανήκουν στη Β΄ αγωνιστική κατηγορία, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2011.

3.      Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται εγγράφως στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο 210 6400347 ή στο email : efot@otenet.gr μέχρι τη Δευτέρα 17/01/2011 και ώρα 14:00 ( Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής ).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.

4.      Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 70 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.

5.      Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2010/5.

6.      Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

   ΠΡΟΣΟΧΗ :

1.      Μέχρι την Τετάρτη 19/01/2011 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχής.

2.      Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

3.      Τα πρόσωπα του αγώνα θα είναι μονά των 40Χ40εκ. για τη Β΄ αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.

Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια Β΄αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να αγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου, θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από το σωματείο στο οποίο ανήκει μέχρι και την Πέμπτη 20/01/2011 και ώρα 14:00

4.      Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώνει στη δήλωση συμμετοχής, ένα άτομο ως Αρχηγό Ομάδας και επιπλέον μπορεί να δηλώσει τους προπονητές, ιατρούς, βοηθούς που θα μπορούν να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός των Υπεύθυνων Ομάδας (αρχηγός, προπονητές, ιατροί, βοηθοί κ.τ.λ.) δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 4 (τέσσερις) που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο.

5.      Η Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2010/6 (Θέμα : Αθλητική περιβολή) θα εφαρμοστεί αυστηρά.