Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. κατόπιν εισηγήσεως της τεχνικής επιτροπής ο προγραμματισμένος αγώνας F.I.T.A. Β’ αγωνιστικής κατηγορίας στις 26-27/03/2011 , τροποποιείται σε αγώνα 2Χ70 μ. για τις ηλικιακές κατηγορίες Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ ,2Χ60  για τις ηλικιακές κατηγορίες Ε-Ν Ολυμπιακού τόξου και 2Χ50 για τις ηλικιακές κατηγορίες Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Σύνθετου τόξου , ο οποίος θα διεξαχθεί στις 27/03/2011 στο ανοιχτό γήπεδο της Ε.Φ.Ο.Τ. (βοηθητικό γήπεδο Χόκεϊ) στο Ελληνικό.