Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Τ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής & Εθνικών Ομάδων, του Εθνικού Προπονητή, καθώς επίσης τα Κριτήρια Επιλογής & Συγκρότησης  Εθνικών Ομάδων 2012, αποφάσισε την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα συμμετάσχει , στα πλαίσια της Διακρατικής Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδος , στο European Grand Prix 1st Leg  4-10 Ιουνίου 2012 στη Λευκωσία  Κύπρου. Η εθνική αποστολή που θα συμμετάσχει στον προαναφερόμενο αγώνα, θα απαρτίζεται από τους κάτωθι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι πραγματοποίησαν την υψηλότερη επίδοση στο γύρο κατάταξης της κατηγορίας τους:

Κατηγορία Ανδρών Σύνθετου Τόξου 

1. ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    (Α.Σ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ),     690/720    18/3/2012

2. ΛΕΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Α.Σ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ),     680/720    18/3/2012


Κατηγορία Γυναικών Σύνθετου Τόξου 

1. ΙΩΑΝΝΟΥ   ΕΛΕΝΗ       ( Σ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ),                        654 /720     18/3/2012

2. ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( Σ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ),                        650/720       8/4/2012


Οι κάτωθι αθλητές/τριες  οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει επίδοση μεγαλύτερη ή ίση με το όριο συγκρότησης προ- εθνικών ομάδων,  

μπορούν εάν επιθυμούν με δικές τους δαπάνες  να συμμετάσχουν με την εθνική αποστολή στο European Grand Prix .

Ο ιματισμός θα παραχωρηθεί από την Ε.Φ.Ο.Τ..


Κατηγορία Ανδρών Ολυμπιακού Τόξου

1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ( ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ.),                625/720,           8/4/2012 

2. ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                ( Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ ),                619/720,           18/3/2012 


Κατηγορία Γυναικών Ολυμπιακού Τόξου 

1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ       ( ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ.)    608/720,           18/3/2012

2. ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                             ( ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. )   559/600,           11/2/2012

Κατηγορία Ανδρών Σύνθετου Τόξου 

1. ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                          ( Π.Σ.Ε. ), 674/720    8/4/2012

2. ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                          ( Α.Σ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ )  671/720   8/4/2012

3. ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ( Σ.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ )   578/600     11/2/2012

4. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ( Π.Σ.Ε. )                        572/600      11/2/2012


Όσοι  αθλητές/τριες  οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει επίδοση μεγαλύτερη ή ίση με τα  όρια που έχει θεσπίσει η E.M.A.U για τη συμμετοχή

στα European Grand Prix αθλητών από αθλητικά σωματεία , μπορούν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Grand Prix με δικές τους αποκλειστικά δαπάνες.


FITA Round (144 arrows) 7
0 m round (2×36 arrows)

Rec Men 1230 620

Rec Women 1220 590

Comp Men 650 Comp Women 630


Όσοι από τους παραπάνω αθλητές/τριες  επιθυμούν θα να συμμετάσχουν European Grand Prix 1st Leg  4-10 Ιουνίου 2012 στη Λευκωσία της Κύπρου ,

παρακαλούμε όπως μας  γνωρίσουν στην γραμματεία της Ε.Φ.Ο.Τ έως την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012.