Σε υλοποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ο.Τ. που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2013 στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλο Αττικής  για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών συνθηκών, σας γνωρίζουμε ότι από τον αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις 27-28 Απριλίου 2013 και σε όλους τους αγώνες Πανελλήνιας εμβέλειας της Ε.Φ.Ο.Τ.,θεσμοθετείται παράβολο ύψους 10€ για κάθε συμμετοχή αθλητή/τριας.
Στους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ. που θα πραγματοποιούνται στα Γεωγραφικά Διαμερίσματα,το ύψος του παραβόλου συμμετοχής θα καθορίζεται  κατόπιν συνεννοήσεωςb του υπεύθυνου  Γεωγραφικού Διαμερίσματος , με τα σωματεία της περιφέρειάς του.
Η καταβολή του παραβόλου θα γίνεται από το κάθε σωματείο συγκεντρωτικά για τους αθλητές –τριες που θα συμμετάσχουν, με την κατάθεση του ανάλογου ποσού στον λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Τ. στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος  080/480812-62 και την αποστολή  της απόδειξης κατάθεσης με FAX ή με κατάθεση στα γραφεία της Ομοσπονδίας έως την λήξη των ακυρώσεων ή εναλλακτικά πριν την έναρξη των δοκιμαστικών βολών ο εκπρόσωπος / αρχηγός του Σωματείου μπορεί να καταβάλει συγκεντρωτικά -επί αποδείξει- το αναλογούν ποσό σε μετρητά στην Γραμματεία του Αγώνα.
Όσα σωματεία δεν έχουν καταθέσει το παράβολο συμμετοχής πριν την έναρξη των δοκιμαστικών βολών του αγώνα , δεν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή τους.
Τέλος, έχει γίνει σε όλους μας αντιληπτό ότι για την περεταίρω αντιμετώπιση των αναγκών των αγώνων και την συνέχιση του Εθνικού Πρωταθλήματος, καθοριστική σημασία έχει η εθελοντική προσφορά όλων.
Όσοι  αθλητές  / εκπρόσωποι σωματείων επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ. , στους τομείς γραμματείας , προετοιμασίας και στησίματος γηπέδου, διεξαγωγή αγώνα, Κριτές αγώνα , Ιατρός αγώνα, κλπ., παρακαλούνται όπως ενημερώσουν την γραμματεία της Ε.Φ.Ο.Τ.