Σας ενημερώνουμε ότι το προπονητήριο ανοιχτού χώρου της Ε.Φ.Ο.Τ.  στο warm up του cross country

εντός του Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου Αττικής, θα είναι διαθέσιμο για προπονήσεις από Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

σύμφωνα με το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα προπονήσεων :

Δευτέρα έως Παρασκευή από 13:00 έως τη δύση του ηλίου.

Σάββατο – Κυριακή από 09:00 έως τη δύση του ηλίου.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αθλητών σας που χρησιμοποιούν το προπονητήριο.