Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.: 29875/16.4.2013 εγγράφου μας,σχετικά με τις υποτροφίες του Ιδρύματος Ολυμπιακής Αλληλεγγύηςμε την ονομασία “Youth Olympic Games – Athlete Support”,λάβαμε 6 αιτήσεις ενδιαφέροντος από αθλητές των σωματείων μελών της Ε.Φ.Ο.Τ.,τις οποίες και διαβιβάσαμε στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ο.Ε..
Μετά από την τελική επιλογή, σας γνωρίζουμε ότι οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο από 16-04-2013 e-mail της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας,το οποίο σας αποστείλαμε συνημμένα, είναι οι :
Κατσαϊτης Παναγιώτης από τον Π.Α.Σ.Β. « ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ » και η Μπαρούνη Πολυξένη από τον Αθλητικό Όμιλο « ΣΤΟΧΟ ».