Σε συνέχεια επιστολής του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., πράγμα το οποίο είναι απολύτως σοβαρό,σας εφιστούμε την προσοχή διότι η μη συμμόρφωση των αθλητών – τριών, εκτός των όσων συνεπάγονται για τους ίδιους, δημιουργεί άσχημη εικόνα τόσο για τα σωματεία όσο για την Ε.Φ.Ο.Τ. και το άθλημα της Τοξοβολίας γενικότερα. Συνεπώς, η Ε.Φ.Ο.Τ. θα αναγκαστεί την επόμενη φορά να λάβει αυστηρά μέτρα.