Σας υποβάλλουμε συνημμένα την πορεία εκτέλεσης έως 08-10-2013, 

καθώς και τις πιθανές προβλέψεις έως 31-12-2013, 

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα των εγκρίσεων του τακτικού 

προϋπολογισμού έτους 2013 που εγκρίθηκε 

την προηγούμενη εβδομάδα.