Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Φ.Ο.Τ. προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. προς την Ε.Φ.Ο.Τ. και Σωματείων .