Σας διαβιβάζουμε για την ενημέρωσή σας, ανακοίνωση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την απόφαση – διαμαρτυρία των Προέδρων των Ομοσπονδιών, που αφορά τις επιχορηγήσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.