Για την καλύτερη διευκόλυνση και ροή του ελέγχου εξοπλισμού, από τον επόμενο αγώνα Ε.Φ.Ο.Τ. ( 22 – 23 Μαρτίου 2014 ) τα παράβολα συμμετοχής θα καταβάλλονται ανά σωματείο ( και όχι ανά αθλητή ), για τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων αθλητών του ( σύμφωνα με την τελική λίστα συμμετεχόντων ) με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

  • Στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Τ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη του αγώνα. Για την επιβεβαίωση της κατάθεσης θα πρέπει να ενημερωθεί η γραμματεία της Ε.Φ.Ο.Τ. με επιβεβαιωμένο FAX ή e-mail με σάρωση του καταθετηρίου και να προσκομίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξοπλισμού από τον αρχηγό ομάδος σε περίπτωση που ζητηθεί.
  • Στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Τ. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του αγώνα.
  • Από τον αρχηγό ομάδος / εκπρόσωπο σωματείου, πριν και κατά την διάρκεια του ελέγχου εξοπλισμού έχοντας το ακριβές ποσό.

Επίσης, για την διευκόλυνση των αθλητών και την αποφυγή μεγάλης αναμονής κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξοπλισμού στον αγώνα 22 – 23/03, θα καλούνται τα σωματεία με αλφαβητική σειρά από τη γραμματεία. Όσοι αθλητές δεν προσέλθουν όταν κληθεί το σωματείο τους θα καλούνται ξανά στο τέλος της διαδικασίας.