Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος του Σχολικού Πρωταθλήματος εγκρίθηκε από ΚΟΕΣΑ και θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στα Λύκεια όλης της χώρας με ημερομηνία αγώνα την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014.