Μετά από ερωτήσεις σωματείων σχετικά με τα κριτήρια πρόκρισης Εθνικών Ομάδων θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής :

Για προκρίσεις στην Εθνική Ομάδα όλων των κατηγοριών, που αφορούν αγώνες εξωτερικού Ανοιχτού Χώρου, θα λαμβάνονται υπ΄όψιν για την Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων μόνο επιδόσεις αθλητών από αγώνες Ανοιχτού Χώρου, για τον υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου των 2 καλύτερων επιδόσεων ανά αθλητή ( Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων Ανοιχτού Χώρου ). Οι επιδόσεις αυτές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία των τελικών δηλώσεων κάθε αγώνα εξωτερικού.

         Το ίδιο θα ισχύει αντίστοιχα για τους αγώνες Κλειστού Χώρου ( Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων Κλειστού Χώρου ).

         Εξαίρεση του τριμήνου αποτελεί μόνο η πρόκριση στην Εθνική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι 2015 στην Ολυμπία, ο τρόπος της οποίας περιγράφεται σαφώς στα κριτήρια    πρόκρισης Εθνικών Ομάδων 2014.

  • Ειδικά και μόνο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στη Σλοβενία, λόγω των περιορισμένων χρονικά προθεσμιών για την δήλωση συμμετοχής των αθλητών, καθώς και της αναστολής του αγώνα στις 12-13/04, η επιλογή θα γίνει ως εξής :

– Δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα θα έχουν οι αθλητές που πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις ανά κατηγορία, με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο επιδόσεων ανά αθλητή από την Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων Ανοιχτού Χώρου, που έχουν πραγματοποιηθεί σε αγώνες Ανοιχτού Χώρου εντός του τριμήνου μέχρι τις 28/04, που είναι και η λήξη των τελικών δηλώσεων στη Σλοβενία.

– Σε περίπτωση που με βάση την Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων Ανοιχτού Χώρου δεν συμπληρώνονται τουλάχιστον 3 αθλητές ανά κατηγορία, η Εθνική Ομάδα θα συμπληρωθεί από τους αθλητές με τις καλύτερες επιδόσεις σε αγώνες Κλειστού Χώρου, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου ( δηλαδή από 29/01 – 28/04/14 ) και είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια που έχουν οριστεί για τον Κλειστό Χώρο στα κριτήρια πρόκρισης Εθνικών Ομάδων για το 2014.

Για την ειδική περίπτωση δημιουργίας Ομαδικού και με την προϋπόθεση ότι δυο τουλάχιστον αθλητές της ίδιας κατηγορίας και τόξου από την Επετηρίδα Ανοιχτού Χώρου ή βάσει των ορίων από αγώνες Κλειστού Χώρου έχουν δηλώσει ότι θα μετέχουν στην Εθνική Ομάδα, δίνεται η δυνατότητα σε αθλητή που δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις να συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα, για τη συμπλήρωση του Ομαδικού της συγκεκριμένης κατηγορίας και τόξου, μετά από έγγραφο αίτημα του αθλητή και απόφαση του Δ.Σ. Ε.Φ.Ο.Τ..