Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. στην προσπάθειά του να βελτιώσει την ανάπτυξη του αθλήματος ενήργησε ώστε να διοργανωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, το 1ο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων και ΕΠΑΛ σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Τ., το οποίο θα είναι πλέον θεσμός προς όφελος των νέων αθλητών μας.

Παρακαλούμε όπως συνδράμετε με όλες σας τις δυνάμεις ώστε να έχουμε την προσδοκόμενη επιτυχία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη υπάρχει σε όλα τα Λύκεια ή ΕΠΑΛ της χώρας μας. Οι γονείς και οι μαθητές Λυκείου θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπεύθυνους καθηγητές άμεσα, διότι μεσολαβούν οι διακοπές του Πάσχα.

Τα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν στα σχολεία είναι τα εξής :

1. Φωτογραφία ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Βεβαίωση ιατρού με ημερομηνία τελευταίου εξαμήνου.

4. Δελτίο Υγείας της Ε.Φ.Ο.Τ. ή επικυρωμένο αντίγραφο.

5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα – κηδεμόνα σύμφωνα με έντυπο 9 της προκήρυξης που θα τους δοθεί στο σχολείο.

Τα σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν έως την Τετάρτη 23/4/2014 και ώρα 14:00 στην Ε.Φ.Ο.Τ. τα ονόματα των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο 1ο Σχολικό Πρωτάθλημα στις 29/4/2014 στο Ο.Α.Κ.Α., για να γίνει η γραφειοκρατική προετοιμασία του αναγκαίου χώρου ( ενοικίαση κατάλληλου χώρου – γραμματεία – κριτές – μεταφορά στόχων – γιατρός κ.τ.λ.).

Το παράβολο των 12 ευρώ ανά αθλητή μπορεί να κατατεθεί από τα σωματεία στο λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Τ. 080/480812-62 Ε.Τ.Ε. ή στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Τ. έως Παρασκευή 25/4/2014.