Σας γνωρίζουμε ότι το προπονητήριο ανοιχτού χώρου στο Warm Up του Cross Country εντός του Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου Αττικής, από σήμερα Τρίτη 29 Απριλίου 2014, δεν λειτουργεί πια.