Συνημμένη η επιστολή της Γ.Γ.Α. με θέμα : ” Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών “, προς ενημέρωσή σας.