Σας επισημαίνουμε ότι οι δηλώσεις των αθλητών των σωματείων για τους αγώνες θα πρέπει να γίνονται στην φόρμα που αποστέλλεται μαζί με την προκήρυξη και να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, είτε αποστέλλεται με fax είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως απαιτείται από την Γ.Γ.Α. για την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Οποιαδήποτε δήλωση δεν πληρεί τα παραπάνω ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.