Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκ παραδρομής στην παράγραφο 11 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος γράφτηκε ότι η βαθμολογία αθλητών – σωματείων, θα προκύπτει από την κατάταξη, αντί του ορθού που είναι :

Η βαθμολογία αθλητών – σωματείων θα προκύψει από τον Ολυμπιακό Γύρο σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 η οποία έχει ως εξής :

Οι οκτώ πρώτοι αθλητές/τριες θα βαθμολογούνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς ( κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης ).

Οι οκτώ πρώτες ομάδες θα βαθμολογούνται με 16-14-12-10-8-6-4-2 βαθμούς ( κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης ).

Ο μικτός Ολυμπιακός Γύρος δεν βαθμολογείται.

Στις κατηγορίες που βάσει των τελικών συμμετοχών δεν θα διεξαχθεί Ολυμπιακός Γύρος, η βαθμολογία θα προκύπτει από το γύρο κατάταξης.

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη με διορθωμένη τη συγκεκριμένη παράγραφο.