Σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας, το ενημερωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα έτους 2014.

Επισημαίνουμε ότι ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για τις 31 Μαίου στον Μυστρά, θα πραγματοποιηθεί με άλλη μορφή και άλλη ημερομηνία όπως μας ενημέρωσαν οι διοργανωτές.