Αποτελέσματα αγώνα ΑΧ Α’ & Β’ κατηγ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν, ΟΑΚΑ, 27 &28/5/17