Προκήρυξη Αγώνα ΑΧ 3ου Σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος 2017, Σ.Τ. Σάββατο 13/5/17 ( ΟΑΚΑ) & Ο.Τ. Κυριακή 14/5/17(Λιτόχωρο)

Προκήρυξη Αγώνα ΑΧ 3ου Σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος 2017, Σ.Τ. Σάββατο 13/5/17 ( ΟΑΚΑ) & Ο.Τ. Κυριακή 14/5/17(Λιτόχωρο)

Προκήρυξη Αγώνα Α.Χ. 3ου Σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος Σύνθετου Τόξου, Ο.Α.Κ.Α., Σάββατο 13 Μαίου 2017 Προκήρυξη Αγώνα Α.Χ. 3ου Σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος Ολυμπιακού Τόξου, Λιτόχωρο, Κυριακή 14 Μαίου 2017