Αποτελέσματα Αναπτυξιακού Αγώνα ΑΧ, ΟΑΚΑ, 07/05/17