ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 30Μ Ο.Α.Κ.Α., Κυριακή 11 Ιουνίου 2017