Προκήρυξη Αγώνα Α΄& Β΄ κατηγ. Α.Χ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν, Ο.Α.Κ.Α., 24 & 25 Ιουνίου 2017