Αποτελέσματα Αναπτυξιακού Αγώνα ΑΧ Μικρών Ηλικιακών Κατηγ., ΟΑΚΑ, Κυριακή 18/6/17