Πίνακας ενδιαφερομένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικών Συμβούλων ΕΟΤ