Εκπρόσωποι Σωματείων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΟΤ, 5 Νοεμβρίου 2017