Αποτελέσματα αγώνα Τοπικής Επιτροπής Κεντρικής Ελλάδος, Δωδεκανήσου & Κρήτης, ΟΑΚΑ, 30/9 & 1/10/17