Ανακοίνωση για Ίδρυση και διεξαγωγή Σχολής Προπονητών Τοξοβολίας Γ’ κατηγορίας

Ανακοίνωση για Ίδρυση και διεξαγωγή Σχολής Προπονητών Τοξοβολίας Γ’ κατηγορίας

Ανακοίνωση για  Ίδρυση και διεξαγωγή Σχολής Προπονητών Τοξοβολίας Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων Αιτήσεις προς την Ε.Ο.Τ. για : 2-ετή αθλητική συμμετοχή 3-ετή αθλητική συμμετοχή Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας Αίτηση συμμετοχής προς την Γ.Γ.Α. Υπεύθυνη δήλωση Έντυπο ιατρικής γνωμάτευσης ΦΕΚ Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Τοξοβολίας Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα