Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα ΑΧ Α’ & Β’ κατηγ. Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, ΟΑΚΑ, 31/3 & 1/4/18

Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα ΑΧ Α’ & Β’ κατηγ. Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, ΟΑΚΑ, 31/3 & 1/4/18

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (29/3/18 16:45):  Λόγω πολλών αλλαγών στις συμμετοχές, μεταφέρθηκε η Α’ κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου Νεανίδων από το Σάββατο πρωί σε Σάββατο απόγευμα.