5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018