Αγώνας Α/Χ Α’ & Β’ Κατηγ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, ΟΑΚΑ, 14-15/4/18