Προκήρυξη αναπτυξιακού αγώνα Α.Χ. Μ.Η.Κ. και Barebow, Ο.Α.Κ.Α., Σάββατο 21 Απριλίου 2018