Αποτελέσματα αγώνα ΑΧ Α΄& Β΄κατ. ΜΗΚ & Αναπτυξιακού Ολ.& Συν.Τόξου, 9-10/06/18, Θεσσαλονίκη-Καυτανζόγλειο