Προκήρυξη Ανοιχτού Πρωταθλήματος Α.Χ. Σύνθετου Τόξου Α-Γ 2018, Ο.Α.Κ.Α., 14 & 15 Ιουλίου 2018