Αποτελέσματα αγώνα ΑΧ Τοπικής Επιτροπής Νοτιοδυτικής Ελλάδος ΠΑΤΡΑ 2 Σεπτέμβρίου 2018