Ανακοίνωση για παράταση ημερομηνίας πληρωμής για τη Σχολή Προπονητών ΓΓΑ