ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Κ.X. ΠΑΤΡΑ , Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018